Rosfors – en unik ekopark som myllrar av liv

För att skydda stora landskap med värdefull skog och bidra till nya naturvärden har Sveaskog skapat 37 ekoparker i Sverige. Ekoparkerna medför inte bara en ekologisk vinning – den ger även människor möjlighet att uppleva fantastisk natur. Ekopark Rosfors utanför Piteå är en sådan plats.

Först ut var Ekopark Omberg i Östergötland, vilken invigdes 2003. Sedan dess har ytterligare 36 ekoparker kommit till i hela landet. Sveaskogs beslut om att avsätta sammanhängande skogslandskap, minst 1000 hektar stora, togs för att bidra till och bevara naturvärden. Här kombineras skogsbruk med naturvård, rekreation och aktiviteter.

Varje område väljs ut efter en inventering av hela Sveaskogs innehav och sedan görs urval i dialog med medarbetare, myndigheter, naturvårdsorganisationer och forskare. I Norrbotten finns idag 13 ekoparker där Rosfors är den mest kustnära. Här finns växtlighet och insektsarter som inte finns någon annanstans i länet, vilket gör ekoparken unik.

– Det finns en annan typ av bördighet här. Alla ekoparker har sina viktiga värden och det som är speciellt för Rosfors är bland annat grannaturskogarna som myllrar av liv, säger Lars-Göran Ek, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog i Norrbotten.

Ekopark Rosfors utgör 2,9 hektar och 37 procent av det är bruksskog. Lars-Göran Ek visar ett stort område, en gammal skog som är klassad som orörd natur och ska så förbli. En bäck rinner som en pulsåder mellan de flera hundra år gamla tallarna där träd som dött fallit och lagt sig som ett plockepinn. En urgammal björk, som blivit hem för tickor och insekter, pekar han ut som mångfaldsbärare.

– De kräver den här miljön. Här i Rosfors finns god potential att utveckla naturvården på kort tid eftersom det är så bördigt. Det finns mycket dynamik och man kan se nya saker som hänt varje år, säger han.

Det är hans jobb att se till att ekoparken mår bra och förbättra förutsättningarna så att så många rödlistade arter som möjligt kan trivas. Det görs genom exempelvis naturvårdsbränningar eller gallring av gran för att främja lövskog.

I Ekopark Rosfors finns förutom områden med gammal skog även lövskog, bruksmiljö, utkiksplatser och tjärnar. Dessutom finns här möjlighet till fiske, Lustgårdens naturreservat och Solanderleden, en vandringsled.
– Jag vill att fler människor ska upptäcka Rosfors, säger Lars-Göran Ek.