Sveaskogs ekoparker fyller 20 år

I maj 2023 är det 20 år sen Sveaskog invigde sin första Ekopark på Omberg i Östergötland. Nu vill vi uppmärksamma vilken fin och unik naturvårdssatsning som våra 37 ekoparker är.

Vildare, större och med en unik kombination av naturvård och skogsbruk. Sveaskogs ekoparker är några av Sveriges största och mest unika skogar. Med ekoparkerna vill Sveaskog bidra till att bevara och utveckla naturvärden i kombination med hållbart skogsbruk och möjlighet till friluftsliv, rekreation och äventyr. En unik kombination av brukande, skötsel och bevarande.

Våra ekoparker har olika tillgänglighet och infrastruktur, det finns områden med stigar, leder och vindskydd men det finns också områden där Sveaskogsskylten är den enda infrastrukturen. Områdenas skilda karaktärer gör att det finns utrymme för alltifrån ensliga vildmarksäventyr till soliga picknickar – och allt däremellan.

När nu ekoparkerna fyller 20 år så vill vi lyfta fram dem som en satsning från Sveaskog som varit lyckad och fortsätter att utvecklas.

Ekoparkerna 20 år thumb.jpg

Idén om ekoparkerna går tillbaka till 1990-talet och Sveaskogs beslut att som första svenska skogsbolag ansluta sig till FSC (Forest Stewardship Council). Som en följd av anslutningen till FSC beslutade Sveaskog 2002 att en femtedel av vår produktiva skogsmark skulle avsättas för naturvård. Det var banbrytande. Som kvitto på det fick vi ta emot Världsnaturfondens utmärkelse ”Gåva till jorden” för nydanande naturvårdsarbete.

Bollen var nu i rullning och året därpå invigdes den första ekoparken på Omberg, vid Vätterns strand i Östergötland. Det här var ett nytt verktyg för att arbeta med naturvård. Ekoparken på Omberg har sedan följts av ytterligare 36 ekoparker, den senaste invigdes 2016.

Har ekoparkerna någon framtid?

Olof Johansson, idag skogspolitisk chef på Sveaskog, har varit med från början med ekoparkerna och tycker att konceptet blir mer och mer relevant. Sveaskog skapade ekoparkerna som ett komplement till andra sorters skydd av skog och mark. En ny strategi för skötsel av skyddad och avsatt skog är nu ute på remiss. Förslaget avser både formellt och frivilligt skyddat skog.

- Utredningen slår för första gången fast behovet av skötsel, ett tydligt skifte från skydd till skötsel. I det sammanhanget är ekoparkerna helt rätt, säger Olof Johansson.

Vad händer i våra ekoparker?

I kalendern hittar du olika arrangemang som anordnas i ekoparkerna.

Äventyr Ekopark

Sommaren 2022 skickade vi ut ett gäng äventyrare för att utforska våra 17 nordligaste ekoparker. Ta del av deras reseberättelser - och bli inspirerad att göra ditt eget äventyr!

Här börjar äventyret

Våra ekoparker