Premiär för årets bockjakt

Fredag, den 16 augusti, är det dags för en jaktpremiär för stora delar av landet – Bockpremiären! Bockjakten bedrivs som så kallad pyrschjakt, vilket innebär att en smyger sig på viltet.

Börje Eriksson, jakt- och klövviltsansvarig på Sveaskog i Bergslagen, har du några handfasta tips för en lyckad jakt?
- Använd handkikaren för att se på långt håll så att du smyger på rätt djur och att du upptäcker bocken innan den upptäcker dig. Vindriktningen är såklart väldigt viktig att hålla koll på. En vindstött bock ser du förmodligen inte mer den dagen. 

Det stora jobbet inför bockpremiären bedrivs under sommaren, det gäller att hålla koll på var de finns. Att titta efter revirmarkeringar och fejade buskar samt träd är bra indikatorer på var bockarna finns. 

Och slutligen, Börjes allra viktigaste tips: 

- Använd handskar! Vifta inte med vita händer när du spanar med kikaren, det riskerar att bocken upptäcker dig. Och fyll på termosen med starkt och mycket kaffe, det kan bli en lång väntan.

 

För mer information:

Bild på Börje Eriksson

Börje Eriksson