Nu startar älgjakten – viktigt för skogsskötseln

Snart startar älgjakten! Först ut är norra Sverige och därefter följer övriga landet; sydligaste Sverige får vänta till 12 oktober.

Totalt upplåter Sveaskog runt 2500 jaktavtal för mer än 20 000 jägare i hela landet. Jakten på Sveaskogs marker är ett viktigt verktyg för att hålla viltstammarna i balans.

- Vi har ett gott samarbete med våra jaktlag och jägare. Att som jaktlag skriva avtal med Sveaskog innebär att ha tillgång till fina marker och att få uppleva skönheten i naturen, spänning och kamratskap. Det innebär också att jaktlaget ska följa de riktlinjer som är en del av avtalet vi kommit överens om, säger Ola Söderdahl, sedan flera år ansvarig för bolagets avtal med jaktlag samt försäljningschef inom området jakt.

Några exempel på punkter i Sveaskogs riktlinjer som är en del av avtalet;

  • Bedriva jakt säkert, etiskt och efter gällande riktlinjer, lagar och bestämmelser
  • Betrakta skötselområdenas avskjutningsmål och Länsstyrelsens tilldelning som förväntad avskjutning
  • Bedriva jakten så att uppsatta avskjutningsmål uppnås
  • Ha kunskap om Sveaskogs mål om skog och klövvilt
  • Uppträda på ett respektfullt och trevligt sätt mot alla som vistas på Sveaskogs marker
  • Möjliggöra för jägare med särskilt intresse för småviltjakt att jaga under älgjaktstiden

- Sedan är ju jaktledaren en nyckelspelare som förväntas företräda Sveaskogs intressen i jaktlaget. Jaktledaren ser till att avskjutningsmål uppnås och för en kontinuerlig dialog med oss om måluppfyllnad. Jaktledaren ansvarar för alltifrån att skjutet vilt rapporteras till att relevant information sprids till övriga i jaktlaget. En annan viktig aspekt är att jaktledaren för över en bra och kamratlig ton i jaktlaget och i kommunikation med andra intressenter, säger Ola Söderdahl.

Måndag den 7 september börjar älgjakten i norr och i södra Sverige startar älgjakten den 12 oktober.

- Till sist skulle jag vilja önska alla våra jägare "skitjakt" och att vädret blir bra, grillkorven smakfull och att hundarna är pigga, avslutar Ola Söderdahl.​ ​

 

För mer information: