Sveaskog bildar eget älgskötselområde

Sveaskog bildar tillsammans med ett antal privata markägare ett nytt älgskötselområde på 60 000 hektar i Västmanland. "Det är oerhört positivt, både ur ett markägarperspektiv och för våra jaktkunder som kan erbjudas en enklare och attraktivare jakt", säger David Hedlund, jakt- och klövviltansvarig på Sveaskog.

Sveaskog har tagit sitt markinnehav ur ett antal älgskötselområden i Västmanland, och tillsammans med privata markägare med samsyn i älgförvaltningsfrågan bildat ett större område kallat Färna Älgskötselområde. Det nya älgskötselområdet har en areal på drygt 60 000 ha. Frågan har beslutats hos Länsstyrelsen. I samband med detta har vi ansökt om ett Kronhjortsskötselområde med samma geografi. 

- Vi är glada att Länsstyrelsen har fattat detta beslut. Nu kan vi ge våra jaktkunder en attraktivare jakt med enklare regler. Vi vill även nå en enhetlig förvaltning med flera viltslag beaktade, över en större geografi. Samtidigt ger det oss möjlighet att öka måluppfyllnaden i jakten, säger David Hedlund, jakt- och klövviltansvarig i Sveaskogs resultatområde Norra Bergslagen.

Älg/kronskötselområdets huvudsakliga målsättning är att skapa balans mellan fodertillgång och betestryck. Älgskötselområdet kommer tillämpa olika modeller med potter samt avlysningsjakt för att nå måluppfyllnad i jakten.

- Hänsyn kommer självklart att tas till rovdjursfrågan, både i planarbetet och i jaktens utövning. Rovdjursfrågan är en utmaning i hela området och vi har stor respekt för detta, betonar David Hedlund.

Mer information: