• Års- och hållbarhetsredovisning 2022

Sveaskog förvaltar skogen med ambitionen att utveckla ekonomiska, ekologiska och sociala värden och bolaget ska vara ledande inom hållbart skogsbruk. Det innefattar bland annat uthålliga och säkra leveranser av förnybar råvara till våra kunder, liksom att bidra till såväl Agenda 2030 som nationella miljö- och klimatmål. 

Ladda ner och läs hela rapporten här

Erik Brandsma, vd och koncernchef:

"Sveaskog vill vara en långsiktig leverantör av virke och andra skogsprodukter till industrin. Det förutsätter att vi har robusta skogar med hög tillväxt, där vi balanserar olika mål och intressen. Därför fortsätter vi att förvalta skogsmarken med ambitionen att utveckla såväl de ekonomiska som de ekologiska och sociala värdena. Kort sagt; bedriva ett långsiktigt hållbart skogsbruk."

Läs Erik Brandsmas kommentar till året som gått

  

Ett hållbart skogsbruk

Sveaskog vill vara ledande inom hållbart skogsbruk och har samma höga ambitioner när det gäller att öka den biologiska mångfalden som att öka tillväxten i skogen och virkesleveranserna. För att genomföra detta har Sveaskog tagit fram ett program för hållbart skogsbruk.

Läs mer

Skogens klimatnytta

Sveaskogs skogar har en viktig roll i klimatomställningen då träden tar upp koldioxid och binder kol vilket motverkar människans klimatpåverkan. Vill du veta hur stor klimateffekten är?

Läs mer

  

Året som gått