Hedlandet

Vill du få en glimt av hur odlingslandskapet på 1800-talet såg ut? Hedlandets naturreservat ger en unik inblick i hur människans brukande av naturresurser under århundraden påverkat landskapet och de ekosystem som finns där. 

Landskapet som mötte de första människorna som bosatte sig här var redan det varierat och kuperat.  Utöver många olika naturtyper, från strandskog till hällmark har människornas brukande av marken ytterligare delat upp landskapet och berikat det med kulturmarker som slåtterängar, beten och brynmiljöer. 

Se och göra

För dig som vill vandra, cykla, rida eller ta en löptur finns flera leder att välja bland. En tur genom Hedlandet kan ta dig från sjösänkningsmark genom en hage kantad av stengärdesgårdar med betande kor upp till en berghäll. Väl där du kan du njuta vilsam utsikt över Hyndevadsströmmen lutad mot en tallstam. Långa ledsträckor går i närheten av vatten. Några möjliga rundslingor syns på den nedladdningsbara kartan här, SNF Eskilstuna har vandringsförslag som utgår från Kolarkojan på sin hemsida. ​

Hedlandet passar också för dig som bara vill vara en stund eller plocka bär och svamp när den årstiden kommer – här finns skogar i alla åldrar och varierande växtlighet. Fiske från det gamla brofästet till Biby kan ge en stunds avkoppling. Om du är kulturhistoriskt intresserad kanske du föredrar det gamla odlingslandskapet och rester av forntida industrianläggningar som kalkugnen och kvarnen. ​

Det brukade landskapet – då som nu​

I Hedlandets marker har många fötter och klövar trampat före dig. Kanske vandrar du på samma stigar som pigorna här på 1600-talet? Markerna har hört till Biby herrgård och ingick länge i herrgårdens hushåll. Det syns fortfarande tydliga spår som kan ge en aning om det hårda arbetet för att försörja godset, bland annat rester av den tidens småindustrier som kalkbrott men även av stenmurar för att hålla djuren ute från odlingar. ​

Förr var ängsmarken en självklarhet. ​När man slog ängen fick man vinterfoder till gårdens djur. Hur stor ängen var avgjorde därför hur många djur man kunde ha. Gödsel från djuren användes sedan på åkern som i sin tur gav mat åt människorna. Och så fortsatte det. Därav kommer talesättet att äng är åkers moder. ​

När marken hålls öppen genom slåtter eller betande djur under långa tider blir växtligheten låg. Det gör att många arter kan samsas på liten yta utan att någon tar överhanden. Även de små och oansenliga får ta plats. Därför sprudlar ängsmarker och betesmarker ofta av artrikedom. Idag är ängen en ovanlig syn, men här finns fortfarande mer än 200 hektar öppen mark. I Hedlandet betas stora områden varje år, det gör att delar av det gamla landskapets flora finns kvar. ​

Bevara, återskapa och uppleva ​

Idag är det Sveaskog som äger och förvaltar Hedlandets naturreservat med sina drygt 1 300 hektar. En skötselplan för reservatet har utarbetats av Länsstyrelsen och Sveaskog. Genom att utgå från det gamla landskapet som formats av bete, slåtter, odling och bruk av skogen fortsätter vi sköta området i samma anda. På så sätt kan vi bevara och återskapa både biologiska och kulturella värden. Och du som besökare kan komma hit och röra dig fritt mellan nutid och historia genom alla de miljöer Hedlandet bjuder dig. ​


 Hitta hit

Zooma in i kartverktyget för att upptäcka Hedlandets alla sevärdheter.

Får man grilla och tälta?

I Hedlandets naturreservat gäller särskilda regler för besökare utöver allemansrätten. ​

Det är förbjudet att:​

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar,​
 • avsiktligt störa djurlivet,​
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov är dock tillåtet,​
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift,​
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs,​
 • göra upp eld på annat än därför iordningställda platser,​
 • köra snöskoter,​
 • på ett störande sätt använda ljudanläggning.​

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens och markägarens tillstånd:​

 • anordna lägerverksamhet,​
 • anordna tävlingar.​

Snabba fakta

 • Bildades/ombildades: 1978/2015​
 • Storlek: 1 353 hektar​
 • Förvaltare: Sveaskog​
 • Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Södermanlands län​
 • Beslut och skötselplan: finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Läs mer

Ladda ner karta över Hedlandet med sevärdheter (pdf)