Lättillgängligt virke ger stora fördelar

Lättillgängligt virke ger stora fördelar

Landets omkring 20 000 mil skogsbilvägar kallas ibland för skogsbrukets blodomlopp. Det är vägar som bidrar till att göra skogsråvaran tillgänglig, året runt och oavsett väder.

–  Ju lättare man kan få ut virket, desto bättre för både plånbok och klimat, konstaterar skogsägaren och vägbyggaren Anders Johansson i Värmland.

Att bygga och underhålla en skogsbilväg är en lönsam investering som ger nytta under lång tid framöver, vid skogsbrand, röjning, gallring och framtida avverkningar, med högre tillgänglighet och säkrare leveranser.

Dessutom är en virkesbil på väg både billigare och bättre för miljön än en skotare. Det krävs 50 gånger mer energi för en skotare i terräng jämfört med lastbil på väg, med en avsevärt lägre prislapp för varje kubikmeter virke som körs fram med bil.

Anders Johansson är skogsägare och maskinentreprenör och håller dessutom i kurser kring hur man bygger vägar på Gammelkroppa skogsskola i Filipstad.

– Det är viktigt att göra rätt från början, förkunnar han.

Med detta menar han att vägen får en genomtänkt placering i terrängen och inte dras genom områden med höga kultur- och naturvärden, gärna på höjdryggar och på mark med god dränering. Kan sedan material hämtas i vägens sträckning hålls kostnaderna nere. 

Håll avstånd från vatten

Vägen ska också byggas så att den inte påverkar vattendrag och våtmarker. En torr vägkropp ger ett billigare underhåll, är en vedertagen sanning.

– Vatten utgör vägens värsta fiende, för både väg och vändplan, konstaterar Anders Johansson. Håll därför väglinjen på behörigt avstånd från allt vatten, och använd broar och trummor där det behövs.

Med erfarenhet, intuition och magkänsla planeras vägbygget för att ge mesta möjliga nytta av markinnehavet. Hänsyn tas till befintliga vägar och till behoven hos berörda rågrannar. Vägen ska sedan byggas så att en lastbil med släp kan komma fram och vända. 

Rustad skogsbilväg

Underhåll avgörande för kvalitet över tid

Men arbetet upphör inte när vägen väl är byggd. Tillsyn, drift och underhåll är en förutsättning för ett långt liv med många framtida avverkningar.

– Bra skogsbilvägar med god tillgänglighet en större del av året höjer dessutom värdet på fastigheten, försäkrar Anders Johansson.

Åtgärder att tänka på för att upprätthålla vägens kvalitet är att regelbundet rensa vägtrummor så att vattnet har fri passage, och att med jämna mellanrum sladda och grusa vägen. Vidare ska diken underhållas och kanter röjas. En öppen väg torkar snabbare och håller längre.

– Jämför gärna skogsbilvägen med ett husbygge, uppmanar Anders Johansson. Fuskar man med grund och underhåll kan det bli dyrt längre fram. 

Klimatförändringar ökar intresset

Ett förändrat klimat, med mer regn och längre perioder av tjällossning, ökar nu belastningen på skogsbilvägarna. Samtidigt som efterfrågan på skogsråvara stiger, med leveranser året om.

Anders Johansson säger sig därför glädjande nog märka ett ökat intresse för att upprätthålla skogsbilvägarnas kvalitet, inte minst hos så kallade utboägare som inte bor permanent på sin fastighet. De anlitar ofta företag att förvalta skogsinnehavet, som i sin tur låter bygga vägar där det behövs.

Att han själv är entreprenör som anlitas för att utföra arbetet är inget han sticker under stol med. Med egen skog och många års erfarenhet av såväl allmänna vägar som enskilda skogsvägar vet han vad som behövs för att få ut virket ur skogen på bästa möjliga sätt, med hänsyn tagen till både plånbok och miljöpåverkan.

– De bästa skogsbilvägarna var de som byggdes på 50- och 60-talen då man följde anvisningarna från Skogsstyrelsen, säger han. Det är också de vägar som hållit bäst och som fortfarande är billiga att sköta. 

Lönsamt investera i skogsbilväg

Sveaskogs virkesköpare Cecilia Alexanderson i Storfors är också skogsägare, med egen erfarenhet av vad en skogsbilväg betyder för skogsskötsel och avverkning, En viktig investering som alltid är ekonomiskt försvarbar, på både kort och lång sikt, summerar hon.

– När jag i mina kontakter med virkessäljare ser att behovet finns försöker jag plantera idén att bygga väg, säger hon. Det kan svida i plånboken där och då, men det ger god återbäring.

Cecilia Alexanderson

 

Senast uppdaterad: 2021-10-07